• INSTALLATION OCH MONTAGE
    med perfektion

    Företagare installerar skyltar i Stockholm | FocusNeo

Skyltar och visuell kommunikation skall lyfta ditt varumärke och få det att synas, men profileringen kommer inte att tjäna sitt syfte om inte installationen är korrekt och professionellt utförd. Våra erfarna montörer installerar alla typer av skyltlösningar, både utomhus och inomhus, belysta och obelysta, fristående eller på fasad, på hög höjd eller ovan entrén till din butik. Oavsett vilken typ av lösning det är eller vilket syfte den har, ser vi till att installationen utförs perfekt så att den stödjer dina affärsmål på bästa sätt.

Vi tar även hand om materialet från din gamla logotyp om den skall ersättas av en ny. Vi demonterar och återvinner materialet fullt ut så att vi belastar miljön minimalt.

Egna erfarna installationsteam

För att garantera en säker installation av dina nya skyltar, arbetar vi främst med våra egna installationsteam i Norden. Detta tillvägagångssätt lägger överlägsen kvalitet till våra projekt och tillser att installationerna uppfyller våra höga kvalitetskrav. Våra installationsteam är certifierade för arbete på hög höjd och godkända av Elsäkerhetsverket. Vi använder en egenutvecklad montagehandbok och dokumenterar allt vårt arbete i enlighet med vår kvalitetscertifiering ISO 9001. Allt för ett professionellt montage och att du som kund skall känna dig trygg och säker med din leverans. 

Läs mer

Samarbetspartners för omfattande projekt

För mer omfattande projekt inom Norden använder vi oss även av några utvalda samarbetspartners. Dessa partners har lång erfarenhet av både installation och service och innehar naturligtvis alla behörigheter och tillstånd för att säkerställa professionella montage. För projekt som sträcker sig utanför Norden, är vi stolta över att vara en del av ett globalt nätverk av installationspartners som kan hantera större projekt på alla kontinenter.

Samordnade installationer

Alla installationer utförs som ett viktigt led i vår arbetsmetod Access. Installationerna styrs centralt via vårt projekthanteringssystem SignE, där du som kund har möjlighet att logga in och följa installationerna. I ett stort tidsbegränsat projekt med många platser och delprojekt involverade, kan detta vara nyckeln till ett lyckat slutresultat.

Mindre