Kund: IFS

Delivering our #MomentOfService

Kund: IFS

IFS globala omprofilering sätter vår
leverans på prov

IFS är en svensk världsledande IT-leverantör med över 5 000 anställda på 50 kontor globalt.

Under 2021 tog koncernen fram en ny visuell identitet som bygger på tanken att hjälpa kunderna prestera som bäst när det gäller som mest – deras ”Moment of Service”.

Tillsammans med oss på FocusNeo inleddes en omprofilering av företagets kontor runt om i världen till den nya identiteten. Med hjälp av vårt nätverk av samarbetspartners inventerades samtliga kontor och ett omfattande skyltprogram med identitetsbärande produkter lanserades. Utrullningen av den nya profilen pågick under flera månader och involverade hundratals personer. Ett verkligt test av våra kunskaper och leveransförmåga inom design och projektledning – vårt eget #MomentOfService.

Kund:
IFS

Vad:
Global Rebranding

När:
2021

Var:
International

Visa relaterade case

Branding

Kund:
IFS

Vad:
Global Rebranding

När:
2021

Var:
International