Kund: NCC Property Development

Uppkopplad wayfinding knyter samman fyra kontorsbyggnader i Hangar 5

Kund: NCC Property Development

En kombination av digital och analog wayfinding skapar tillgänglighet i en komplex miljö.

Hangar 5 är ett nytt kontorskvarter på 50 000 kvm mellan Bromma flygplats och handelsplatsen Bromma Blocks. Kvarteret består av fyra huskroppar med kontor, hotell, handel och service.

FocusNeo fick uppdraget att analysera och förädla ett framtaget skyltprogram i samarbete med BAU samt producera och installera all fastighetsskyltning till området. Kravet var kostnadseffektiva lösningar som är lätta att underhålla och uppdatera samt bidra till att byggnaden erhåller BREEAM-certifiering.

Vi skapade identiteter för de olika byggnaderna och förädlade det framtagna skyltprogrammet till ett färdigt designkoncept som förtydligar identiteter, förenklar navigationen och förstärker besöksupplevelsen. En realtidsuppdaterad digital lösning för orientering och hyresgäster infördes.

Kund:
NCC Property Development

Vad:
Wayfinding

När:
2020

Var:
Stockholm, Sweden

Visa relaterade case

Wayfinding

Kund:
NCC Property Development

Vad:
Wayfinding

När:
2020

Var:
Stockholm, Sweden