• HÅLLBARHET

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på FocusNeo handlar miljö- och samhällsansvar om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Med vårt hållbarhetsarbete skall vi bidra till en hållbar framtid för medarbetare, kunder och samhället i stort.

Koppling till FNs globala mål

Vårt hållbarhetsarbete utgår från FNs 17 globala mål för hållbar utveckling och vi är fast beslutna att göra vårt yttersta för att bidra till att målen uppfylls. Vår kärnverksamhet kan ha en effekt på samtliga mål, men vi anser att vi har en direkt koppling till tre av målen:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår ambition

Hållbarhetsfrågan skall genomsyra hela organisationen och vår ambition är att erbjuda tekniker, produkter och lösningar som ger långsiktiga fördelar och mervärde samt minskar den totala konsumtionen av begränsade resurser och utsläpp av växthusgaser.

Vårt arbete med hållbarhet kan delas in i två områden, Det första rör vårt erbjudande med hållbara affärer, dvs de tjänster och lösningar vi erbjuder våra kunder på marknaden, medan det andra handlar vårt interna hållbarhetsarbete, där fokus ligger på att FocusNeo skall vara en attraktiv arbetsplats där anställda trivs och att bedriva ett aktivt och löpande arbete för att få in hållbarhetsfrågor i verksamheten.

FocusNeo är sedan 2005 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Se vårt diplom.

FocusNeo Miljöpolicy

Hållbara produkter, teknik och material

Vi bedriver ett löpande arbete för att erbjuda marknadens mest hållbara produkter, tekniska lösningar och material.

 • återvunnen akryl är standard i våra ljusskyltar så långt det är möjligt
 • vi använder PVC-fria vinyler och folier så långt det är möjligt
 • som belysningskälla i ljusskyltar används marknadsledande energieffektiv LED-teknik
 • våra ljusskyltar uppfyller myndigheters krav på ljusstyrka och styrning
 • vi tillgodoser BREEAM-certifierade fastigheters krav på ljusskyltar
 • våra produkter är CE-märkta
 • vi konverterar äldre neon-teknik till energieffektiv LED-teknik

Vårt producentansvar

 • vi utformar och tillverkar skyltar för mesta möjliga återbruk och återvinning
 • demonterade skyltar tas isär, återvinns och miljöhanteras
 • vi rapporterar till Naturvårdsverkets register för elektroniska produkter

Social hållbarhet

Socialt och etiskt ansvar ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa en trygg, rättvis och inspirerande arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden både för våra medarbetare och längs vår leverantörskedja.

 • Vi är kvalitetscertifierade enligt SS EN ISO 9001:2015.
 • Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
 • Vi har kollektivavtal för alla medarbetare.
 • Vi arbetar efter vår uppförandekod/Code of Conduct.
 • Vi har en grön resepolicy som förespråkar hållbara färdmedel.
 • Vi har en intern bilpool med elbilar.
 • Vi har certifikat för höghöjdsarbete.
 • Vi har installationsbehörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket.
 • Vi stöttar utvalda kulturella initiativ och lokala organisationer som kan bidra till ökad folkhälsa, mångfald och integration.
 • Varje år avsätts ett ekonomiskt bidrag till utvalda välgörenhetsorganisationer, t ex Barncancerfonden.

Läs vår Arbetsmiljöpolicy: FocusNeo Arbetsmiljöpolicy
Läs vår Kvalitetspolicy: FocusNeo Kvalitetspolicy

Vi är även stolta medlemmar av Ljusreklamförbundet och European Sign Federation, som arbetar aktivt för att skapa gemensamma standarder för ljusskyltar kring kvalitet och olika begrepp inom ljusreklambranschen. De driver utvecklingen av miljöfrågor och har ett omfattande samarbete med SEMKO som avser ISO-certifiering och CE-märkning. Genom att arbeta tillsammans med ett företag knutet till Ljusreklamförbundet vet du som kund att företaget uppfyller krav för miljö- och säkerhetsansvar.