Kund: Sollentuna Kommun

Inkluderande wayfinding skapar tillgänglighet för alla

Kund: Sollentuna Kommun

Så skapade vi en inkluderande miljö med hjälp av tydlig skyltning och taktila indikatorer

Gärdesskolan är en kommunal skola i Sollentuna med plats för 640 elever i årskurs F-9. Hösten 2020 återinvigdes skolan efter en totalrenovering.

FocusNeo fick uppdraget att tillgänglighetsanpassa skolan för synsvaga och personer med nedsatt synförmåga. Utmaningen var att konvertera principskisser till färdigt skyltprogram inkl anpassning av taktila lösningar till byggnad och målgrupp i allt från placeringar till produktegenskaper. Krav på godkänd tillgänglighetsbesiktning. Vi skapade en wayfindingplan med taktilt utformade skyltar och en plan för taktil hänvisning på golv med upplysningsfält och varningsfält. Dessutom utformades en anpassad kontrastmarkering för glaspartier i syfte att öka säkerheten och förstärka den visuella identiteten.

Gärdesskolan fick en väl fungerande wayfinding som även estetiskt ger ett modernt uttryck i den utsatta skolmiljön och tillgänglighetsbesiktningen genomfördes helt utan anmärkningar.

Kund:
Sollentuna Kommun

Vad:
Wayfinding

När:
2020

Var:
Stockholm, Sweden

Visa relaterade case

Wayfinding

Kund:
Sollentuna Kommun

Vad:
Wayfinding

När:
2020

Var:
Stockholm, Sweden