Förnyad miljöcertifiering enligt Svensk Miljöbas

Focus Neon har fått förnyad miljöcertifiering enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Vi ställer höga krav på miljöarbete inom vår verksamhet och är certifierade sedan 2005.

Ett av Focus Neons kärnvärden i verksamheten är hållbarhet. Vi bygger vår verksamhet ur ett hållbart samhällsperspektiv som är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt och värnar om vår miljö. Vi arbetar med miljömässigt hållbara produkter och strävar efter energieffektivisering i alla led. Som en del av detta långsiktiga arbete är vi miljödiplomerade sedan 2005.

Miljöcertifiering enligt Svensk Miljöbas

För att miljödiplomera vår verksamhet enligt kraven i Svensk Miljöbas införde vi redan 2005 ett miljöledningssystem. Det skapar ordning och reda i vårt miljöarbete samt minskar verksamhetens miljöbelastning både på kort och lång sikt. Vi sätter årligen nya miljömål med verksamheten och en granskning av vårt arbete genomförs varje år av en godkänd miljörevisor. Läs mer om kravstandarden Svensk Miljöbas.

Miljödiplom Svensk Miljöbas

Exempel på miljöförbättrande insatser 2016

Transporter är en av de poster som har störst miljöpåverkan i vår verksamhet. Därför arbetar vi ständigt med att optimera frakterna av våra produkter från våra leverantörer till våra filialer i Norden och våra samarbetspartners. Ökad framförhållning och bättre ledningssystem medför att leveranser till våra filialer i Norden nu kan samordnas veckovis.

Stockholmskontoret har återvunnit ca 5900 m (434 kg) neonrör, en sträcka ungefär lika lång som från vårt kontor i Hägersten till Kungliga slottet i Stockholm.

Vi har återvunnit mer än 3oo kg lysrör ur gamla skyltar.

Vi har minskat mängden farligt avfall från verksamheten med ca 20% jämfört med 2015.

Vi har ersatt 7 st dieselbilar med nya miljöbilar (elbilar och hybrider).

Samtliga medarbetare utbildas i företagets löpande miljöarbete. Dessutom har utvalda medarbetare genomfört en fördjupad miljöutbildning.

Miljömål 2017

Nedan några punkter ur våra miljömål för 2017:

Vi fortsätter att arbeta för en utbyggd användning av LED-teknik i våra egna produkter och i produkter som vi renoverar. Neonrör ersätts med neonliknande LED-rör som reducerar energiförbrukningen med upp till 90% och traditionella lysrör ersätts med lysdioder eller LED-lysrör. Vi har även ett nära samarbete med våra leverantörer där vi ställer krav på dem att ta fram energieffektivare produkter. Vi kommer även att göra en analys av användningen av lysrör på våra egna kontor för att se om ett utbyte till LED är möjligt.

Vår fordonspark är under uppgradering till och äldre bilar ersätts med sk supermiljöbilar i form av rena elbilar och laddhybrider. Under 2017 skall mer än 50% av vår fordonspark vara supermiljöbilar.

Vi kommer att börja mäta våra Co2-utsläpp och påbörja klimatkompensation.

Om du vill veta mer om vår certifiering eller vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta miljöansvarig Fredrik Billmark, fredrik.billmark[@]focusneo.se