Fördelarna med digital signage för internkommunikation

Framgångsrika företag lägger stor vikt på sin internkommunikation som utgör en grundläggande del i det dagliga arbetet. Om internkommunikationen är bristfällig riskerar det att påverka den externa kommunikationen som i sin tur kan påverka företagets image. Digital signage för internkommunikation erbjuder en rad fördelar som bland annat förbättrar företagets kommunikation och stärker sammanhållningen på arbetsplatsen.

Varför satsa på internkommunikation?

Medarbetarna är ett företags främsta tillgång – den interna kommunikationen med dem är viktig dels för att hålla dem uppdaterade om nuvarande situation såväl som visa uppskattning för dem. Det är inte konstigt att employer branding har blivit en allt mer populär strategi för att ta företaget till nya höjder. Medarbetare som trivs på sin arbetsplats presterar bättre och blir mer engagerade i verksamheten, som i sin tur har en positiv påverkan på företagets resultat. En attraktiv arbetsplats är också viktigt i det långsiktiga arbetet för att rekrytera kompetent personal som drömmer om att få ha dig som arbetsgivare.

Med brist på resurser blir internkommunikationen ofta åsidosatt och det strategiska arbetet kan bli lidande. Istället för att publicera ogenomtänkta inlägg på intranätet kan digital signage i er kommunikation förenkla arbetet och utveckla den interna kommunikationen på ett effektivt sätt.

Hur du kan använda digital signage i kommunikation

Digital signage för internkommunikation kan ta ditt företag till helt nya höjder vad gällande kommunikation, interaktion och effektivitet i vardagen. Vi listar tre olika sätt du kan använda digital signage i kommunikation inom ditt företag:

  • Information – Du kan förmedla information om vad som händer på företaget på ett effektivt sätt med digitala skyltar. Nyheter och andra aktiviteter som är aktuella i organisationen kan enkelt försvinna bland alla mejl, men med en digitala skärmar utplacerade på strategiska platser (matsalar, lounge, etc.) kan alla medarbetare enkelt följa med i vad som händer och känna sig inkluderade.
  • Presentationer av medarbetare – Skapa presentationer av alla medarbetarna och visa upp dem i loungen med hjälp av digital signage. Det får personalen att känna sig värdefulla för företaget och besökare kan snabbt och enkelt lära känna din verksamhet lite bättre.
  • Kultur – För företag med flera kontor är det lätt att den interna kommunikationen mellan avdelningarna endast sker via intranätet. Med digital signage kan ni få en effektivare kommunikation, främja företagets kultur och få en större gemenskap genom att förmedla gemensamma budskap på en digital skärm.
  • Prestation – För att öka motivationen kan man presentera företagets mål för veckan eller visa föregående veckas prestationer. Att lägga fram resultat på individnivå må vara förlegat, men att presentera företagets prestationer kan uppmuntra medarbetare att fortsätta leverera och öka gemenskapen med budskapet av att företagets framgångar kommer från hela teamet.

Digitala skyltar för all kommunikation

Det är bara kreativiteten som sätter stopp på hur du kan använda digital signage i internkommunikation. Med digitala skyltar kan du också marknadsföra företaget externt på ett snyggt, modernt och effektivt sätt. FocusNeo levererar LED-displayer för både inomhus- och utomhusmiljöer. Med låg energiförbrukning, sänkta produktionspriser och hög grafik är LED-displayer ett kostnadseffektivt alternativ för kommunikation.

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo

Head of Marketing

+46 8 681 68 34

lars.lindberg@focusneo.se

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo med flera års erfarenhet av varumärkesprofilering för företag och fastigheter.