miljödiplomering

Focus Neon får förnyad miljöcertifiering

Focus Neon har fått förnyad miljöcertifiering enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Vi ställer höga krav på miljöarbete inom vår verksamhet och är certifierat varje år sedan 2005.

Miljödiplom 2018

På Focus Neon strävar vi efter att bedriva en hållbar verksamhet med ett socialt ansvar som är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt och värnar om vår miljö. Vi arbetar med miljömässigt hållbara produkter och strävar efter energieffektivisering i alla led. Som en del av detta långsiktiga arbete är vi miljödiplomerade sedan 2005. Läs gärna mer om vårt arbete för en hållbar verksamhet under Ansvar.

För att miljödiplomera vår verksamhet enligt kraven i Svensk Miljöbas tog vi i början av 2000-talet fram vårt miljöledningssystem. Det skapar ordning och reda i vårt miljöarbete samt minskar verksamhetens miljöbelastning både på kort och lång sikt. Vi sätter årligen nya miljömål med verksamheten och en granskning av vårt arbete genomförs varje år av en godkänd miljörevisor.

Vårt miljöarbete har fem fokusområden:

  1. Transporter och resor
  2. Avfall
  3. Energi
  4. Inköp och leverantörer
  5. Utbildning, information och kommunikation

Betydande insatser 2017

Vår miljöpåverkan från transporter och resor utgörs främst av godstransporter från leverantörer i Europa och inom Norden.  Ökad framförhållning och bättre ledningssystem har medfört förbättrad samordning av leveranser till våra filialer i Norden. Vi har också ersatt flera tjänstefordon med el- och laddhybrider så att mer än 50% av fordonen i tjänstebilsparken nu är sk supermiljöbilar. Användandet av kollektiva färdmedel i Stockholm har ökat med ca 50% under året.

Vi fortsätter att arbeta för en utbyggd användning av LED-belysning i våra produkter och i produkter som vi renoverar. Neonrör ersätts med neonliknande LED-rör som reducerar energiförbrukningen med upp till 90% och traditionella lysrör ersätts med lysdioder eller LED-lysrör. Vi har även genomfört en översyn av användandet av lysrör på våra kontor för att se om en minskad energikonsumtion är möjlig.

Vi har tagit fram ett system för utvärdering av våra leverantörers miljöarbete och distribuerat enkäter för bedömning.

Grundläggande utbildning i miljökunskap har genomförts för medarbetarna på kontoren i Stockholm och Göteborg.

Urval av miljömål 2018

Vi ser över våra transporter och vår resepolicy så att allmänna kommunikationer och transportsätt skall prioriteras. Vi ersätter tjänstebilar i verksamheten till förmån för poolbilar i form av elbilar och laddhybrider.

Ljusskyltar som monteras åt våra kunder skall om möjligt utrustas med skymningsrelä/tidsstyrning.

En grundlig utvärdering av våra fem största leverantörers miljöarbete skall genomföras.

Vi skall minska energianvändningen på våra egna kontor genom att bland annat installera närvarogivare och effektivisera ljusstyrning i kontor och verkstad. Alla datorer, skrivare mm som köps in skall vara svanenmärkta eller TCO-certifierade.

Om du vill veta mer om vår certifiering eller vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta miljöansvarig Fredrik Billmark, fredrik.billmark@focusneo.se eller Anita Ahlberg, anita.ahlberg@focusneo.se