FocusNeo 50 år

Focus Neon 50 år

Focus Neon fyller 50 år. Vårt jobb är att ta fram nya ljusskyltar och underhålla gamla. Du kommer med din idé och ditt varumärke till oss och vi gör det synligt. Vi kan ta hand om hela processen från planering, till tillstånd, bygglov, produktion och underhåll. För de flesta ljusskyltar är uppsatta med tanken på att finnas där ett tag, ofta på ställen där det kan vara svårt att sköta reparation och uppgradera till den bästa tekniken. Sedan starten 1965 har vi byggt upp vår egen ateljé, produktion och serviceteam. Att kunna ta hand om hela kedjan är viktigt för oss. För som alla 50-åringar vet vi att det bara går att lita på sig själv om någonting ska bli klart i tid med bra resultat.

För framtiden har alltid varit ljus; ljusskyltarna är evigt förknippad med den moderna staden. Neonet i skyltarna byts nu successivt ut mot mer energisnål teknologi nu när vi inte behöver tumma på egenskaperna och uttrycket i ljuset. En bra skylt säljer, därför är det först på senare tid som de flesta kan ta steget till en annan ljuskälla. Vi fortsätter att använda neon som begrepp och har den kvar i vårt företagsnamn därför att den så länge har definierat den moderna stadens uttryck. Trots att ljuskällan är LED-lampor idag och ersätts av någonting annat i morgon, förblir neonljuset en standard även i framtiden. Ljuskällorna förändras, den lysande skylten i stadsrummet är dock densamma.

Focus Neon 50 år

Rolf Näslund poserar 1972 framför Instrumentvägen 11, den kombinerade kontors- och fabrikslokalen i Hägersten. Samma adress som företaget fortfarande sitter kvar på.