• LEASING
  enkel finansiering av dina nya skyltar

  Basta skyltar av skyltföretag | FocusNeo

Genom att låta ditt företag leasa dina nya skyltar får du som företagare en enkel och smidig finansieringsform. Varken balansräkning eller företagets checkkredit belastas med investeringen. Du hyr istället skyltarna av finansbolaget som i sin tur äger skyltarna.

Eftersom en investering genom leasing varken binder kapital eller anstränger din likviditet frigörs dina likvida medel för andra ändamål. Äganderätten till skyltarna kvarstår hos finansbolaget under avtalsperioden som säkerhet för leasingfinansieringen.

Leasingavgiften beräknas efter annuitetsmetoden vilket innebär att, vid oförändrat ränteläge, samma belopp betalas vid varje tillfälle. Detta underlättar vid ditt budgeterings- och kalkyleringsarbete.

FÖRDELAR MED LEASING

 • Ingen kapitalbindning

  Med leasing kan ditt företag använda sitt kapital till utgifter i den löpande rörelsen istället för att låsa det i en investering.

 • Leasingavgiften är fullt avdragsgill

  Investeringen kostnadsförs genom att leasingavgifterna löpande dras av som kostnader i företagets verksamhet.

 • Flexibel leasingtid

  Leasingtiden anpassas till investeringen och är vanligen mellan 3 till 5 år.

 • Skyltarna utgör säkerheten

  Vanligtvis behöver ingen annan säkerhet förekomma.

 • Vid leasingperiodens slut

  Du och ditt företag kommer överens med finansbolaget om fortsatt leasing eller ett köp av skyltarna.

Upplägget frigav nödvändigt kapital som vi kunnat lägga på andra tunga poster i verksamheten. Nu betalar vi en överenskommen månadskostnad för skylten utan överraskande utgifter.

Tom Söderberg, delägare restaurang Breakfast & Wine

SÅ GÅR DET TILL

 • Överenskommelse om omfattning

  Du kommer överens med din säljare på FocusNeo om leveransens omfattning (antal skyltar, utformning, priser, leveranstider, garantier etc). Därefter kontaktar FocusNeo finansbolaget.

 • Leasingavtal tecknas

  Efter sedvanligt kreditgodkännande upprättas leasingavtal mellan ditt företag och finansbolaget.

 • Skyltarna beställs

  Skyltarna beställs av finansbolaget utefter de villkor som överenskommits.

 • Skyltarna levereras

  Skyltarna levereras och installeras.  Slutbesiktning sker av oss på FocusNeo och dig som kund.

 • Finansbolaget faktureras

  Finansbolaget äger nu utrustningen och blir fakturerat av FocusNeo. Efter ditt godkännande betalas fakturan.

 • Leasingavgift betalas

  Du betalar överenskommen leasingavgift, vanligen månads- eller kvartalsvis i förskott till finansbolaget.

FRÅGA OSS

0 + 4 = ?