• 5 TIPS FÖR EN LYCKAD OMPROFILERING

Att göra en omprofilering av ett företag på många anläggningar är ett komplext projekt, speciellt om ni har anläggningar i flera länder. Det involverar ofta stora resurser hos er, riskerar att bli mycket kostsamt och att dra ut på tiden.

I grund och botten handlar ett omprofileringsprojekt om att ta er nya varumärkesidentitet och fysiskt placera den på alla era anläggningar så att medarbetare och kunder lätt kan identifiera dem med er.

En väl genomförd implementation av ert nya varumärke kan ge er stora fördelar internt. Som exempel kan det bidra till ett ökat engagemang och förtroende bland er personal, men även en ökad stolthet och samhörighet.

Ända sedan 1970-talet har vi hjälpt både nationella och internationella företag och organisationer med att implementera deras nya varumärken, vilket gett oss mycket kunskap och erfarenheter. Några av de projekt vi varit involverade i under de senaste åren är t ex Hydro, Espresso House, Dressmann, Statoil, Cervera, AkzoNobel m fl.

Planering, projektledning och koordination är de viktigaste nycklarna till framgång, men nästan lika betydelsefullt är att ha effektiva kommunikationskanaler, rätt inköpsstrategi och en plan för avtäckningen av den nya logotypen.

Här ger vi er några värdefulla tips att ta med er in i ert omprofileringsprojekt.

SEB Arenastaden byggnation

1. Sätt en projektorganisation och engagera lokal personal

Att sätta en organisation som har ansvar och befogenhet är en av de viktigaste nycklarna till framgång. Organisationen bör initialt sätta ihop en styrgrupp och involvera lokal personal på de olika anläggningarna för att säkerställa deras engagemang redan från start. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för att identiteten implementeras på samma sätt överallt och lokal personal skall tillse att installationer mm kan utföras så smidigt som möjligt. Om man redan i ett tidigt skede lyckas skapa lokalt engagemang, kan personalen fungera som ett slags ambassadörer och hjälpa till att sprida positiva budskap under projektets gång.

2. Var noga med förarbetet

Designbyråns arbete ligger till grund för hela omprofileringen och de tar fram varumärkesidentiteten, idéer, grafisk profil och koncept. Men i de allra flesta fall tar de fram de stora penseldragen och tittar inte alltid på detaljerna. För en lyckad implementation måste designbyråns arbete kompletteras med ett anpassat skyltprogram som appliceras på de olika anläggningarna.

En vital del i förarbetet är att ta fram en eller flera prototyper av skyltar. Med en prototyp kan ni jämföra och säkerställa att skyltarna framhäver er logotyp på bästa möjliga sätt.

I ett tidigt stadium är det även viktigt att utföra en platsbesiktning, sk survey, av samtliga anläggningar. Detta för att ta fram alla förutsättningar som gäller på respektive plats och kunna arbeta fram ett så detaljerat och välanpassat förslag som möjligt.

3. Kvalitetssäkra leverantörerna

Om ni vill säkerställa att ert varumärke upplevs enhetligt oavsett var ni är geografiskt placerade bör ni se till att visuella kommunikationsmedel och skyltar håller samma standard överallt. Ett väl utarbetat skyltprogram innehåller detaljer om allt från vilken akryl och folier som skall användas till vilken typ av lysdioder som skall användas i ljusskyltar.

SÅ HJÄLPTE VI HYDRO MED OMPROFILERING GLOBALT

4. Håll kommunikationen öppen

Ju fler anläggningar och ju större geografisk spridning, desto större betydelse får vikten av tydlig projektledning och kraven på projektledaren är stora. För att underlätta projektledarens arbete finns idag en rad projekthanteringssystem som alla i olika grad innehåller möjligheter till transparens och insyn i projekten. Projektledarna på FocusNeo arbetar i ett system vi kallar Access, som är helt anpassat till skyltprojekt och ger er full insyn.

5. Våga lansera lite mindre

Man kan tycka att en storslagen koordinerad lansering på alla anläggningar samtidigt är det bästa sättet att skapa impact. Och visst är det effektfullt, men det kan skapa en enorm press och onödig stress för alla inblandade.

Vi har genomfört både små och storslagna lanseringar genom åren och vår erfarenhet är att genomföra en testlansering på 1-2 anläggningar är en bra väg att gå. Det kan handla om att profilera om t ex huvudkontoret eller ett par flaggskeppsbutiker för att sedan ta konceptet vidare ut på regional nivå.

Oavsett hur ni väljer att göra är det viktigt att skapa en kommunikationsplan för både interna och externa intressenter. Alla måste veta vad som ska sägas, när och hur det ska ske.

Ge ditt nya varumärke en bra start

Ett nytt varumärke och en ny visuell identitet är en stor och värdefull tillgång för er. Ni lägger ned stora resurser på att fylla ert varumärke med innehåll och de visuella elementen på era anläggningar måste återspegla era kärnvärden och ert varumärke på ett konsekvent sätt.

Om ni följer en genomtänkt strategi för omprofileringen och utrullningen av varumärket blir effekten hos alla intressenter en positiv upplevelse. Men det finns som vi talat om en del fallgropar också. Vill du diskutera hur ni kan komma igång med er omprofilering? FocusNeo hjälper er gärna med allt från strategi, projektledning och platsbesiktning till installation och kontroll.

Carl Granöö, Head of Sales FocusNeo

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo

Head of Marketing

+46 8 681 68 34

lars.lindberg@focusneo.se

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo med flera års erfarenhet av varumärkesprofilering för företag och fastigheter.