• FASTIGHETSPROFILERING
    skapar attraktionskraft för dig och dina hyresgäster

    Mall of Scandinavia's LED skyltar av skyltföretag i Stockholm | FocusNeo

En tydlig profil ökar din konkurrenskraft

Konkurrensen om hyresgästerna hårdnar och för fastighetsägarna är det viktigt att kunna erbjuda ett strategiskt fastighetskoncept som möter kundernas önskemål och förväntningar. En oattraktiv miljö leder ofrånkomligt till ett ökat antal vakanser och högre omsättning bland hyresgäster. På en mycket konkurrensutsatt fastighetsmarknad är det mycket viktigt att differentiera sin fastighet gentemot konkurrenterna. Att kunna erbjuda en tydlig fastighetsprofil med både en attraktiv inre och yttre miljö kan ge dig som fastighetsägare betydelsefulla konkurrensfördelar gentemot andra fastigheter.

Vi får fastigheter att synas

På FocusNeo har vi lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare att skapa attraktiva och synliga kommunikationslösningar för att förstärka den visuella identiteten på fastigheten och hos hyresgästerna. Tillsammans stärker vi fastighetens position och skapar en unik identitet med lösningar som får era hyresgäster att synas och trivas.

Läs mer

Utifrån era behov och önskemål kan vi ta fram ett komplett skyltprogram för fastigheten. Ett skyltprogram kan till exempel innehålla riktlinjer för fastighetens fasadskyltning inkl färgval, placering och storlek mm. Dessutom styr det ofta hur fastigheten skall tydliggöras med hänvisningsskyltar, så kallad wayfinding, och vilka möjligheter hyresgästerna har till exponering och synlighet i och på fastigheten.

Förutom fasadskyltar till er fastighet hjälper vi även till med profilering av era hyresgäster. Vi ritar och designar deras fasadskyltar, exponering på t ex pyloner framför entrén och invändig profilering med receptionsskyltar, inredningsvinyler och dekor, folieringar på fönster och dörrar mm.

Mindre

RELATERADE TJÄNSTER

Behöver du ett skyltprogram för fastigheten?