Introduktion till fönsterdekoration: Ett fönster av möjligheter

Ett rum utan fönster är inte ett rum, det är en garderob. Fönster skyddar oss mot väder och vind och skapar samtidigt illusionen av ett större rum samtidigt som det tillåter det naturliga ljuset att flöda in i lokalen.

Men de praktiska fördelarna med ett fönster slutar inte där. Med tilltalande fönsterdesign och fönsterdekor av hög kvalité blir ditt fönster även ett av dina främsta marknadsföringsverktyg och en praktisk lösning på många problem. I denna artikel tänkte vi gå igenom några av användningsområdena med fönsterdekor, och anledningar till varför du bör investera i unik design för fönster.

Varför ska man använda fönsterdekor?

Det finns många anledningar att investera i fönsterdekor för butiker, kontor och andra fastigheter. Här är ett par av dem.

Smart marknadsföring och snygg design

Fönsterdekor är speciellt effektivt för dig som har ett kontor eller en butik i en byggnad med golv-till-tak-fönster. Sådana fönster innehar en enorm marknadsförings- och designpotential. Men oavsett vad för typ av fönster du kan hjälper fönsterdekor inte bara till med att locka in kunder och visa var din butik är, den hjälper även till att förbättra hela atmosfären i ditt kontor eller butik och skapa en attraktiv miljö.

Vare sig detta uppnås genom att använda fönsterdekor för att filtrera bort starkt solljus, skapa ett effektivt insynsskydd, eller helt enkelt piffa upp fönstren och din lokal med lite färg, så innebär fönsterdekor för butiker och kontor en rad fördelar din verksamhet.

Skapar säkrare miljöer

Fönsterdekor ger inte bara en attraktiv miljö för dina besökare eller anställda – det skapar även tryggare miljöer som är säkrare att vistas i. Stora glaspartier i kontor kan vara mycket svåra att se och om man inte är uppmärksam så är det lätt att gå rakt in i en glasruta. Ännu svårare och farligare är det för personer med nedsatt synförmåga. Därför kan fönsterdekor fungera som en utmärkt kontrastmarkering som förebygger skador och kanske även hindrar att en och annan kaffekopp spills ut av en tankspridd medarbetare.

Enkelt att montera, underhålla och ta bort

Framtiden kan vara svår att förutspå, speciellt för mindre företag. Att investera i dyr, permanent dekor och marknadsföring är helt enkelt inte alltid möjligt, och om du hyr en lokal kommer permanenta lösningar inte på frågan. Fönsterdekor är den perfekta lösningen då det är prisvärt, attraktivt, kräver lika lite underhåll som ett vanligt fönster. Det är helt enkelt en temporär lösning du enkelt kan ta bort eller byta ut vid behov.

All fönsterdekor för butiker och kontor från FocusNeo är fri från bindemedel som kan komma att skada dina fönster när du ska ta bort eller byta ut din fönsterdekor.

UV- och temperaturkontroll

När solenergi träffar ett vanligt glasfönster går ca 90% av den energin rakt genom glaset. Det kan ha en stor påverkan på temperaturen i din byggnad. Fönsterdekor kan hjälpa till att minska UV-energin som tar sig förbi fönstret, samtidigt som den bibehåller ljuseffekten av det naturliga ljuset. Detta har en mängd fördelar i form av att förhindra att din inredning solblekts, skapa en behaglig inomhusmiljö, och främjar trivseln för alla personer inom din lokal.

Skräddarsydd fönsterdekor i Stockholm och Göteborg

I slutändan är möjligheterna med fönsterdekor näst intill oändliga, speciellt när du samarbetar med FocusNeo. Vi erbjuder skräddarsydda one-stop-shop-lösningar för företag, detaljhandelskedjor och fastighetsägare där vi hjälper dig genom hela processen med allt från projektering och planering, till leverans och installation.

Kontakta FocusNeo idag för fönsterdekor i Stockholm eller Göteborg så hjälper vi dig att:

  • Kommunicera och informera dina kunder om öppettider och tillfälliga budskap
  • Förstärka och profilera din företagsidentitet med hjälp av logotyper och visuella element
  • Skapa ett effektivt insyns- och solskydd till kontoret
  • Öka tillgängligheten i lokalerna med hjälp av olika kontrastmarkeringar
  • Skapa ett logiskt navigeringssystem med hjälp av olika markörer