Ett attraktivt kontor lockar både talanger och kunder

Något som många glömmer bort när de tänker på sitt varumärke är fastigheter och kontor. Precis lika viktig som er reklam, hemsida eller marknadsföring är för ert varumärke – lika viktig är din fastighet och ditt kontor. Genomsyrar din visuella identitet inte din kontorsfasad eller kontorsinredning, finns risken att du förlorar både talanger och kunder. I det här blogginlägget får du veta varför.

Dina besökare hittar inte till ditt kontor

Är det svårt att hitta till ert kontor? Finns det ingen tydlig skyltning till var man parkerar bilen eller var man faktiskt går in? Om er fastighet inte är tillgänglig för era besökare kan ni uppfattas som oseriösa, vilket drar ner ert helhetsintryck. Var noga med att se över området omkring din fastighet och analysera hur man på bästa sätt kan förenkla för dina besökare. Var är det naturligt att sätta upp en vägvisning eller skylt? Sitter logotypen synligt på fastigheten? Får man samma känsla utanför fastigheten som när du kliver in på kontoret?

Alla dessa delar kommer hjälpa er att skapa rätt helhetsintryck och känsla hos dina besökare, vilket i sin tur gör er till en mer attraktiv arbetsplats och aktör.

Ni har ingen tydlig målgrupp

Har ni satt upp en skylt med er logotyp på fastigheten och inrett kontoret i färger som inte ingår i er grafiska profil, utan att dessutom tänka på vilken målgrupp ni vill attrahera? Lugn, ni är inte ensamma om detta. Eftersom det inte är helt ovanligt att inte räkna in fastighet och kontor i sitt varumärkesbyggande arbete så finns risken att man tappar hyresgäster eller kunder som egentligen är rätt målgrupp. Innan ni börjar tänka på fasadskyltning eller kontorsinredning är det viktigt att ni undersöker vem ni vill attrahera och kommunicera med. Vilka är hyresgästerna som ska verka i fastigheten? Hur kan ni få dem att känna sig stolta över fastigheten eller kontoret? När ni har fått koll på vem målgruppen är så kan ni börja titta på skyltar och inredning.

Ett attraktivt kontor handlar inte bara om att erbjuda en härlig arbetsplats eller bra produkter – utan även om att skapa intern stolthet som lockar till sig duktiga medarbetare och nya kunder.

Vill ni skapa en unik profil för er fastighet eller kontor? Ladda ner guiden: Så skapar du en unik profil för din fastighet – 5 steg.

Läs vår guide  SÅ SKAPAR DU EN UNIK PROFIL FÖR DIN FASTIGHET - 5 STEG Ladda ner guide <>