En guide till kontrastmarkeringar – inomhus och utomhus

Kontraster, texturer, ljud och ljus är viktiga element såväl inomhus som utomhus för att hjälpa oss navigera och hitta rätt. Kontrastmarkeringar är speciellt viktiga, och i många fall absolut nödvändiga, för att en synskadad eller funktionshindrad person ska kunna vistas på ett säkert sätt inom ens lokaler.

Grundregeln är att det ska vara lätt att hitta gångytor, trappor, ramper, hissar och andra viktiga målpunkter i en byggnad, även för personer med nedsatt synförmåga eller andra funktionshinder. Viktiga målpunkter kan t ex vara entrédörrar, hissar, receptioner, toaletter, dörrar, utrymningsvägar och informationsställen.

Det finns många olika sätt att använda kontrastmarkeringar för att skapa en säker och trygg miljö för personer med funktionshinder att vistas i. I denna artikel tänkte vi gå över några av de vanligaste användningsområdena för kontrastmarkeringar som gör dina inomhus- och utomhusmiljöer mer tillgängliga och även ge några designförslag.

Trappor inomhus och utomhus

Vi arbetar med kontrastmarkering för trappa i såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Vi har ett stort utbud av produkter för alla olika typer av omgivningar, och vi hjälper er att hitta rätt lösningar utifrån era förutsättningar och behov. Kontrastmarkeringar för trappor används i form av streck och cirklar beroende på var de sitter. Viktigt är även att markera det första och det sista trappsteget. Nedan följer några exempel på hur du kan använda och nyttja kontrastmarkeringar i trappor.

Sätt upp taktila och visuella signaler runt trappor. Använd kontrasterande färger och texturer, tydliga avgränsningar och skyltning för att göra trappan mer uppenbar för någon med nedsatt synförmåga. 

Använd kontrastmarkeringar för snubbelrisk i början och slutet av trappan. Kontrastmarkeringar för en trappa utomhus eller inomhus bör placeras i början och slutet av trappan för att informera synskadade om att det är en trappa framför dem. Kontrastmarkeringarna kan utformas med t ex avvikande material och ljushetskontrast. 

Använd trapplister som varningssignaler på kanten av varje trappsteg. En trapplist eller trappkantslist är en typ av kontrastmarkeringar för en trappa utomhus eller inomhus. Dessa kan tydliggöra för någon som går upp eller ned när de är vid kanten av ett trappsteg utomhus eller inomhus.

Hissar

Använd kontrasterande markeringar och färger vid hissens öppning. Markeringar på och vid hissdörrarna tillåter synskadade personer som använder hissen att veta när de stigit in i hissen hela vägen.

Inkludera texturerade kontrastmarkeringar och punktskrift (braille) på hissens knappar. Personer med nedsatt synförmåga kan då välja vilken våning genom att läsa kontrastmarkeringarna på knapparna.

Eller ersätt med en knappsats med braille. Även om braille är effektivt så kan det vara tidskrävande att läsa. De flesta blinda har lärt sig att använda traditionella knappsatser vilket kan vara ett mycket mer effektivt sätt för dem att välja våning.

Dörröppningar och fönster

Använd kontrastmarkeringar på glasfönster och glasdörrar för att öka synligheten av dem. Genomskinligt glas och fönster kan vara speciellt svåra för personer med nedsatt synförmåga att se då de kanske inte ens inser att det är något i vägen. Genom att använda kontrastmarkeringar på glaset i form av dekaler med punkter på eller ränder kan du skapa en visuell markering som gör det lättare att upptäcka dem.

Skaffa kontrastmarkeringar med tydliga färgkontraster på golvet nära dörröppningar. Detta kan hjälpa individer med begränsad synförmåga att upptäcka när de närmar sig en dörröppning och för att upptäcka ett dörrsvep, dvs en markering för åt vilket håll dörren öppnas.

Tillsätt kontrastmarkeringar med färgkontraster runt dörrkarmen. Detta hjälper personer med nedsatt synförmåga att upptäcka och stiga genom dörröppningar utan risk att skada sig själva på svårupptäckta kanter.

Toaletter

Sätt upp taktil skyltning för toaletten så att personer vet vilken toalett de ska använda. Personer med nedsatt synförmåga vill lika mycket som alla andra undvika att generas av att råka stiga in på fel toalett – och inte alla vill eller vågar fråga någon förbigående vilken toalett som är rätt.

Använd kontrasterande färger för att göra det tydligt var toaletter, handfat och pappershanddukar finns. Vita toaletter mot vita och ljusa väggar kan vara svåra att se. Att istället kontrastera det vita porslinet mot en mörk vägg kan underlätta för synskadade.

Kontrastmarkeringar för en säker miljö för synskadade

Detta är enbart ett fåtal förslag på vad du kan göra med olika kontrastmarkeringar och färgkontraster för att skapa en mer tillgänglig miljö för synskadade som besöker din lokal – och det finns många fler.

Kontakta FocusNeo direkt för fler förslag eller besök vår sidor om kontrastmarkeringar, taktila skyltar, eller taktila ledstråk för mer information så hjälper vi dig att skapa inkluderande miljöer som är tillgängliga och säkra för alla.