Det här måste ingå i ditt skyltprogram

Många företag saknar idag helt skyltprogram i sina grafiska profiler. Dessa är ofta mer riktade mot tryck, webb och andra digitala kanaler. De flesta företag behöver och vill dock någon gång använda sig av skyltning i sin visuella kommunikation. Att skapa en fasadskylt ur en logotyp är något helt annat än att använda den på en hemsida. Det är en helt ny värld som öppnar sig, och den ska man ha respekt för.

Ingår det inte ett skyltprogram i din grafiska profil? I det här blogginlägget har vi listat det som måste finns med i ett skyltprogram.

Logotyp

Först och främst måste det ingå en logotyp i ditt skyltprogram. Logotypen ska vara anpassad till en ljus och mörk fasad, alltså en ljus eller mörk bakgrund. Det bör också finnas med komplementfärger, vilket betyder att logotypen fungerar även till andra färger i lämplig färgskala. Det måste också finnas exempel på olika varianter och format av logotypen, exempelvis liggande och stående format. Har ni både symbol och text i er logotyp ska det också finnas olika exempel på dessa.

Färgkoder

Ett skyltprogram måste alltid inkludera alla önskade färgvärden för produktion, såsom Pantone, RAL och CMYK. Om det saknas kan vi hjälpa er att matcha fram exakt rätt färg.

Olika typer av skyltar

Det ska också finnas exempel på olika typer av skyltar, såsom fasadskylt, flaggskylt, pylon och vägvisning. Det skiljer sig nämligen markant beroende på var skylten ska placeras.

Typsnitt

Vilka typsnitt man jobbar med är också viktigt. Det kan till exempel vara olika beroende på vilket ändamål skylten har och på vilket avstånd man ska läsa den.

Frizon

Frizon betyder hur stora fria ytor det bör finnas runt om den logotyp eller text om ska placeras på skylten. Frizoner är otroligt viktigt att ha med i sitt skyltprogram, både för att säkerställa den grafiska identiteten och för en ett tydligare visuellt uttryck.

Material och teknik

Hur ska skylten vara fäst och hur djup ska den vara? Vilket material använder vi? Ska vi använda profilbokstäver eller en ljuslåda? Vad lämpar sig bäst för vårt varumärke? Alla tekniska aspekter av en skylt måste också finnas beskrivet i skyltprogrammet.

Belysning

Belysning säger nästan allt om en skylt – och i förlängningen också något om det företag den representerar. Fel sorts ljussättning kan därför vara förödande, vilket gör belysning till ett viktigt kapitel i skyltprogrammet.

Alla dessa saker måste finnas med i ditt skyltprogram och om du tycker det känns svårt att veta vilken typ av belysning och fäste som passar bäst för er skylt, så är det bäst att ni tar hjälp av en expert. Detta är nämligen saker som en vanlig reklambyrå eller ni själva har svårt att veta.

 

Vill du veta mer om skyltning? Ladda ner guiden: Fasadskylt – från idé till verklighet.

Läs vår guide  SÅ SKAPAR DU EN UNIK PROFIL FÖR DIN FASTIGHET - 5 STEG Ladda ner guide <>