• Därför ska du planera för inkluderande wayfinding

Föreställ dig att era nya lokaler precis börjat ta emot besökare. Lovorden haglar – men snart får du höra att människor med funktions- eller synnedsättning har svårigheter att hitta i lokalerna. Det innebär att vissa människor inte känner sig inkluderade vilket skadar upplevelsen och ert varumärke.

Ett sådant scenario vill vi undvika  och därför ska du planera för inkluderande wayfinding. Helst så tidigt i processen som möjligt!

Vad är inkluderande wayfinding?

Wayfinding handlar om att guida människor rätt i fysiska miljöer med hjälp av till exempel skyltar, symboler och markeringar. Inkluderande wayfinding fungerar på samma sätt, men det inkluderar alla i samhället – oavsett syn- eller funktionsnedsättning. Därför innehåller inkluderande wayfinding bland annat taktila skyltar, kontrastmarkeringar och ledstråk – skyltar och markörer framtagna för personer med syn- och funktionsnedsättningar. Dessa markörer består av texter, symboler, alternativt punktskrift som placeras där alla kan se eller känna dem.

Taktils ledstråk Köping bad & sport

Så jobbar vi med inkluderande wayfinding på Köpings Bad och Sport

Design stärker ert varumärke

Inkluderande wayfinding ska också vara anpassad efter ert varumärke. Oavsett om det gäller en fastighet, en skola eller ett sjukhus ska alla skyltar kännas naturliga och passa in i er miljö. Designen är otroligt viktig för helheten! Är wayfindingen rätt utformad kommer den att förbättra besöksupplevelsen för alla – vilket kommer att stärka ditt varumärke och i slutändan öka era intäkter.

Planera i tid

Genom att ta in en partner som är expert på området tidigt i planeringen minimerar du risken att missa viktiga delar som krävs enligt lag. Du får in det i budgeten direkt och får en realistisk bild av vad som krävs. Dessutom får du en skräddarsydd och designad lösning! 

Vinningen för dig är att du kommer att få nöjda och återkommande besökare som talar gott om varumärket och upplevelsen. Goodwill som stärker ert varumärke helt enkelt.

NEO TALKS  SKAPA EN VÄLKOMNANDE MILJÖ MED INKLUDERANDE WAYFINDING  Hämta filmen

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo

Head of Marketing

+46 8 681 68 34

lars.lindberg@focusneo.se

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo med flera års erfarenhet av varumärkesprofilering för företag och fastigheter.