Lägre elkostnader med LED-skylt

I veckan demonterade, tvättade, renoverade och återmonterade Focus en skylt till LEB Consult i Johanneshov. Skylten som var en klassisk neonskylt i Pr 2 med synliga neonrör hade suttit i många år. De gamla neonrören hade gjort sitt och LEB förstod att skylten behövde renoveras. Focus gjorde en kostnadsjämförelse mellan att byta till nya likadana neonrör – eller byta ut ljuskällan till LED-teknik, med neonutseende i stället. Elåtgången för lysdioder är så mycket mindre än neon, att oftast tjänar ett företag på att
byta ut sina neonskyltar mot LED-lösningar i längden, även om dessa kan vara något dyrare i inköp. Att LED är mer miljövänligt än neon vet de flesta idag. LED är kvicksilverfritt och har längre hållbarhet. När man också ser skillnaden i energiåtgång svart på vitt blir miljöaspekten än mer uppenbar. Med ett elpris på 1,30 SEK/kWh skulle LED-skylten endast kosta 512 kr att driva under ett år, medan neonskylten förbrukar el till en kostnad på 3 473 kr/år. Valet var självklart för LEB Consult, och inom loppet av en knapp vecka hade deras gamla neonskylt demonterats renoverats och återmonterats.

Rikstäckande service av Lantmännens skyltar

2006 gjorde Lantmännen en stor omprofilering där Focus tillverkade och monterade över 1300 skyltar över hela Norden, Polen och Tyskland. Lantmännen är måna om att vårda sitt varumärke, och har i år beställt en genomgång och service av alla skyltar på samtliga anläggningar i Norden. Samtidigt som Focus gör genomgång och kontroll av befintliga skyltanläggningar genomför vi också en värdering av hur anläggningen uppfattas av besökare på uppdrag av Lantmännen. Arbetet som i skrivande stund är i full gång sker på ca 100 platser i Sverige, Norge och Danmark, och utförs på ca 8 veckor.

Läs om omprofileringen 2006 här.