Tips när du ska beställa skylt

9 höjdpunkter från 2020

Så stöttar vi dig med tillgänglighetsanpassning ur ett wayfinding-perspektiv

K12 wayfinding pictogram FocusNeo

Hållbar wayfinding på K12