Skyltprogram Castellum Klassföreståndaren Stockholm

Bygg identitet med ett skyltprogram

Ett välgjort skyltprogram slår an tonen och bygger upp identiteten för fastigheter, köpcentrum och ibland till och med hela kvarter. Det skapar struktur, inspirerar, informerar och vägleder i valet av skyltning till en verksamhet, inklusive hur skyltar skall/bör placeras, teknisk utformning av skyltarna, typografi och riktlinjer för skyltbelysning.

Att skapa skyltprogram för fastigheter är en relativt omfattande process som genomförs i olika etapper. Vi hjälper er ta fram ett skyltprogram som är i enlighet med era önskemål och ta fram skyltkoncept med optimal synbarhet och som går i harmoni med fastighetens arkitektur.

Här går vi igenom hur det går till när FocusNeo tar fram skyltprogram för en fastighet och vilka typer av element som kan ingå i ett skyltprogram.