Affärsområdesansvarig Wayfinding

+46 8 681 68 51

magnus.palmblad@focusneo.se

Magnus Palmblad (fd Huusko) är affärsområdeschef för wayfinding på FocusNeo.

BAKGRUND

Magnus Palmblad (fd Huusko) har en lång bakgrund av försäljning och affärsutveckling inom grafisk produktion och anslöt till oss på FocusNeo under 2019. Hans roll på företaget är att driva och utveckla vårt nya affärsområde Wayfinding och Universell Design.  Med sig i bagaget har han en examen från Grafiska Institutet på Stockholms Universitet.

”Min ambition är att bidra till ökad tillgänglighet i samhället och samtidigt skapa en förbättrad kundupplevelse genom relevant visuell kommunikation. Detta uppnår vi med marknadsledande lösningar, effektivitet och förutsägbarhet i alla genomföranden.” – Magnus om sin roll på FocusNeo.

Magnus arbetar idag nära våra kunder och hjälper dem att förstå hur rätt utformad wayfinding kan förstärka besöksupplevelsen och skapa ett enormt mervärde för både besökare, butiker och andra hyresgäster beroende på vilket område man befinner sig.

WAYFINDING

Universellt utformad wayfinding är ett område som ligger Magnus varmt om hjärtat. Wayfinding handlar om kunskapen på vilket sätt människor orienterar sig i ett fysiskt utrymme och hur man på bästa sätt visar dem från en punkt till en annan. Med universell utformad wayfinding inkluderas alla människor oavsett syn- eller orienteringsförmåga. Rätt utformat förstärks upplevelsen och skapar ett enormt mervärde för samtliga besökare.

Wayfinding är så mycket mer än bara att sätta upp hänvisningsskyltar.  Vi skapar skyltning för wayfinding och hänvisning som på ett konstfullt sätt sammanfogar engagerande visuell design och relevant information.  Vårt mål är att på ett effektivt sätt leda besökarna genom det fysiska utrymmet av er verksamhet samtidigt som de får uppleva er som varumärke.

SÅ ARBETAR VI

Universell utformning & design handlar om inkluderande tjänster och lösningar som gör att miljöer – privata såväl som offentliga – skall kunna användas av alla, oavsett fysiska förutsättningar. För oss handlar det om att hjälpa er med visuell kommunikation med fokus på tydlighet och ökad tillgänglighet.

När du samarbetar med oss för vi alltid en förstudie av ert projekt för att gå igenom förutsättningar, regler och kravställningar. Därefter tar vi fram designförslag baserat på ert varumärke, originalitet, nytänkande samt minsta möjliga miljöbelastning. I genomförandet driver vi ditt projekt framåt genom alla faser. Vi sköter beställningar, produktion, leveranser, installation, uppföljning och dokumentation.

Inlägg av Magnus Palmblad