Att tänka på i valet av LED-skyltar

Vid investeringar av nya LED-skyltar gäller det att ta hänsyn till faktorer som placering, design och material. Allt detta påverkar nämligen hur väl skylten lyckas förmedla företagets syfte och budskap.

Men det stannar inte där. Valet av skyltlösning ska dessutom anpassas efter omgivningen. Hur? Titta runt om dig, undersök vilka skyltar som installerats på de kringliggande fasaderna och fråga dig hur deras design och utseende kommer att samspela, eller konkurrera med din tänkta skylt.

För att din nya skylt verkligen ska förmedla rätt innehåll bör du också tänka på följande under designarbetet:

Uttryck

Ska skylten sticka ut och kännas som ett piggt och färgstarkt inslag i stadsbilden, eller passar kanske ett milt och dämpat uttryck bättre? För att komma fram till det är det viktigt att först fundera över varumärket, dess värden och hur de kan sammanfattas på bästa sätt. Vill ni åt en exklusiv men samtidigt avskalad design så kan exempelvis en klassisk ljuslåda med aluminiumfront och utskurna (dekaperade) bokstäver vara en tacksam och kostnadseffektiv lösning som lyser upp utan att kännas svårsmält.

Kom också ihåg att, vid montering av LED-skyltar utomhus krävs vanligen bygglov, så se till att ansöka om det i god tid.

Läsbarhet

God läsbarhet är avgörande när det kommer till effektivt skyltande. För att skylten ska bli så informativ och enkel att tolka som möjligt är det till att börja med bra att välja ett rakt och enkelt typsnitt. För att ytterligare få texten att ”poppa” ut från bakgrunden är färgkontraster ett användbart knep.

Material

Valet av material hänger nära samman med skyltens design men är också avgörande ur praktisk aspekt. Olika utomhusmiljöer påverkar nämligen skyltar på olika sätt och för att din skylt ska hålla länge gäller det alltså att välja rätt material för rätt förutsättningar. Kontakta en professionell skylttillverkare för mer information och rekommendationer.

FocusNeo är ett skyltföretag i Stockholm och Göteborg med god kompetens och erfarenhet inom skyltproduktion. När du söker högkvalitativa ljusskyltar, eller obelysta skyltar, kan du alltid kontakta oss och vara säker på att hitta lösningen för just ditt företags behov. Läs mer om effektiv visuell kommunikation och om FocusNeos utbud och tjänster på www.focusneo.se.