ATT MÄTA LJUS

[Uppdaterad maj 2022] När du ska välja ljusskylt till företaget och tittar på olika alternativ, kommer du ofrånkomligen i kontakt med ett antal mer eller mindre kända mått på hur man ska mäta ljus. Många kommuner ställer idag krav på när och hur starkt en skylt får lysa för att inte störa omgivningen och skapa ljusföroreningar i miljön. Om ljusskylten dessutom placeras på en fastighet med BREEAM-certifiering ställs direkta krav på begränsning av ljusintensiteten beroende på vilket område fastigheten befinner sig i.

Några vanliga mått som förekommer är Candela, Watt, Lumen och Kelvin.  Som oinsatt kan begreppen vara svåra att förstå och hålla isär när man ska jämföra dem. Utvecklingen av LED-tekniken går också snabbt och det kan vara svårt att skilja dåliga alternativ från bra. Här ger vi dig en enkel guide till begreppen och vilka mått du ska använda dig av.

Candela

Candela (cd) är standardenheten för en ljuskällas intensitet eller ljusstyrka. Ordet Candela kommer från latinet och betyder vaxljus eller talgljus och ursprungligen betydde en candela ljusstyrkan för ett vaxljus. Hur stor intensiteten är för en belyst yta, kan mätas med ett mätverktyg som avgör hur stort ljusflöde som utstrålas på den angivna ytan (denna mäts då direkt mot fronten på ytan).

Tele2 Arena fasadskyltar av FocusNeo
Cubus butiksskylt LPFLEX FocusNeo

Candela är enligt vår mening det bästa måttet att jämföra ljusskyltar på.

– Normalt för en ljusskylt med vit akrylfront är ca 700 cd/m2
– Tele2 valde för Tele2Arena att krydda lite extra till ca 1 300 cd/m2
– Cubus har skyltar med LPFlex-teknik som motsvarar ca 1 800 cd/m2

Lumen

Lumen (lm) mäter ljusflödet och anger den totala mängden ljus som en ljuskälla avger. Tidigare mättes ofta ljusets kraft med hjälp av watt, men numera används ofta lumen som ett komplement. Skillnaden mellan lumen och watt är att lumen är en enhet för mängden ljus/ljusstyrka som produceras av en ljuskälla, medan en watt är den enhet som mäter mängden energi (kraft) som krävs för att driva ett ljus.

Lumen är inte ett lämpligt jämförelsevärde för mätning av ljusskyltar.

Enhetsbeteckningar

Ljusstyrka (Candela) [cd]
Ljusflöde (Lumen) [lm]
Effekt (Watt) [W]
Färgtemperatur (Kelvin) [K]
Belysningsstyrka, illuminans (Lux) [lx]
Rymdvinkel (Steradian) [sr]

Watt

Watt (W) mäter effekten. Ett högt wattal visar att lampan drar mer energi när den är tänd. Genom multiplikation av lampans effekt med användningstiden får man ut elförbrukningen för lampan. I en glödlampa är det bara 10 procent av energin som omvandlas till ljus, då resten blir till värme. I halogenlampor, lågenergilampor och LED-lampor kan mer av energin omvandlas till ljus om den är effektivt byggd. Det innebär att en glödlampa på 60 W kan ersättas av en lågenergilampa på 11–13 W, utan att ljusflödet ändras.

Konsumenter brukar efterfråga produkter med hög verkningsgrad, dvs med ett högt ljusflöde per utnyttjad energienhet (hög lumen / watt).

För ljusskyltar är det naturligtvis intressant att veta hur stor totaleffekt skylten har, eftersom det påverkar energiförbrukningen och därmed den löpande driftskostnaden.

Watt (W) = J x sek

Lumen (lm) = cd x sr

Candela (cd) = lm / sr

Lux (lx) = lm / m2

Kelvin

Kelvin (K) anger färgtemperaturen eller ljusets färgton. Högre färgtemperatur (ljusfärg) upplevs ge en bättre färgåtergivning samt synskärpa. Ju högre färgtemperatur, desto mer blåaktigt och kallare sken. Ju lägre färgtemperatur, desto mer rödaktigt sken.

Vanligt för ljusskyltar utomhus är kallvit; runt 6 500-7 000 K.
Beroende på miljö kan det vara aktuellt med andra färgtemperaturer, ofta då en varmvit; runt 3 500 K för t ex profil 3 inomhus.

Jämförelsevärden:

Stearinljus 2 000K
Glödljus 2 700K
Solljus (på dagen) ca 5 600K

Lux

Illuminansen eller belysningsstyrkan mäts i Lux (lx) och avser mängden ljus som träffar en yta. Belysningsstyrkan minskar i takt med avståndet från ljuskällan.

Lux är inte ett lämpligt jämförelsevärde för mätning av ljusskyltar, utan är bättre att använda när t ex grönsakerna i grönsaksdisken ska belysas med en viss styrka.

Steradian

Steradianen eller rymdvinkeln (sr) är den vinkel i vilket ljuset utsänds.

Om du har några ytterligare frågor kring måtten eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss. Använd gärna formuläret nedan.

Inköp/produktion samt miljöansvarig

+46 8 681 68 02

fredrik.billmark@focusneo.se

Fredrik Billmark är senior rådgivare inom skyltteknik och konstruktion samt miljöansvarig på FocusNeo.