Kund: Fabegé

Arenagaraget med tydlig navigering och identitet

Kund: Fabegé

Så hjälpte vi Fabege att ge Arenagaraget en unik identitet och skapa en trevligare besöksupplevelse.

Arenagaraget under Friends Arena i Solna är ett parkeringsgarage med plats för 750 fordon. Parkeringen används både för boende och besökare till Friends Arena och Mall of Scandinavia.

Utmaningen var att förvandla ett omodernt, mörkt, trångt och svårnavigerat garage till en välkomnande och trygg plats som genererar nya intäkter till fastighetsägaren.

Garaget fick en tydlig logik för wayfinding och en förstärkt identitet med hjälp av identitetsbärande element, färgindelade zoner och Fabegés profilfärg. Ett designkoncept togs fram i syfte att förtydliga platsidentiteter, förenkla navigationen och förstärka besöksupplevelsen. Entréer och utgångar synliggjordes och säkerheten höjdes med markeringar och skyddslösningar.

Vår insats i Arenagaraget har lett till ett ökat nyttjande av parkeringsytorna, både på korttidsparkeringen och månadsuthyrningen. Konceptet blev en plattform och utgångspunkt för Fabegés kommande garageprojekt.

Kund:
Fabegé

Vad:
Wayfinding Identity

När:
2020

Var:
Stockholm, Sweden

Visa relaterade case

Wayfinding

Kund:
Fabegé

Vad:
Wayfinding Identity

När:
2020

Var:
Stockholm, Sweden