• ANSVAR
  Så hanterar vi de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet.

Som företag har vi ett ansvar att bedriva en verksamhet som är hållbar ur ett längre perspektiv, som minimerar vår påverkan på miljön, förbättrar livskvaliteten för våra anställda och våra intressenter samt bidrar till en bättre framtid.

MILJÖ

En viktig del av vårt engagemang är att bedriva ett aktivt miljöarbete där vi verkar för att minska vår miljöpåverkan. Vi stävar efter att uppfylla våra medarbetares, kunders, leverantörers och samhällets förväntningar på ett aktivt ansvarstagande gällande miljöfrågor.

 • Vi är sedan 2005 miljödiplomerade med Svensk Miljöbas.
 • Vi återvinner gamla skyltar och restavfall till 100%.
 • Vi har lång erfarenhet och kunskap om hantering av miljöfarligt avfall.
 • Vi samordnar våra transporter i Norden och Europa.

FocusNeo Miljöpolicy

SOCIALT

Socialt och etiskt ansvar ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa en trygg, rättvis och inspirerande arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden både för våra medarbetare och längs vår leverantörskedja.

 • Vi är kvalitetscertifierade enligt SS EN ISO 9001:2015.
 • Vi har kollektivavtal.
 • Vi har certifikat för höghöjdsarbete.
 • Vi har installationsbehörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket.
 • Vi arbetar med bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt EN1090-1

FocusNeo Kvalitetspolicy

FocusNeo Code of Conduct

FocusNeo Arbetsmiljöpolicy

EKONOMI

Vi bygger vår verksamhet ur ett hållbart samhällsperspektiv som är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt. För att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet enligt våra kärnvärden ”kvalitet, kunskap och engagemang” har vi utvecklat uppförandekoder med riktlinjer för bland annat hälsa och säkerhet, affärsetik, kundvård och arbetsmiljö.

Vi är även stolta medlemmar av Ljusreklamförbundet och European Sign Federation, som arbetar aktivt för att skapa gemensamma standarder för ljusskyltar kring kvalitet och olika begrepp inom ljusreklambranschen. De driver utvecklingen av miljöfrågor och har ett omfattande samarbete med SEMKO som avser ISO-certifiering och CE-märkning. Genom att arbeta tillsammans med ett företag knutet till Ljusreklamförbundet vet du som kund att företaget uppfyller krav för miljö- och säkerhetsansvar.