Ambassadören – LED-skulptur i Medborgarhuset

Ambassadören (2020) är ett nytt verk av Lina Selander på Medborgarhuset i Stockholm.

Intentionen med verket är att skapa ett signum för platsen samt påminna och peka på bibliotekets roll i samhället – att visa på, belysa och ge perspektiv. Hur ser vi? Vad ser vi? Vilka är vi när vi ser? Ljus, upplysning, bildning, förnuft, makt – men också det som undergräver, tvivlar och sätter i nya perspektiv.

Målningen Ambassadörerna (1533) av Hans Holbein d.y. har varit en inspirationskälla för mig. Målningen är en bild som visar upp kulturens, konstens och vetenskapens praktfullhet. Böckerna, musikinstrumenten, uren, kartorna och de astronomiska mätinstrumenten är bilder av makt, ära och framsteg. Men mitt i målningens nedre del finns en svårtydbar form som går att identifiera om man tittar på målningen snett från vänstra sidan, ur ett perspektiv där resten av målningen, maktens praktfullhet, blir otydbar. Man upptäcker i stället en döskalle, som målats i anamorf förvrängning. Denna bild i bilden, men också utanför bilden, ur ett annat och inkompatibelt perspektiv, är döden, den ofrånkomliga, otydbara döden, som sätter i perspektiv, och som omintetgör.

Döskallen är en vanitassymbol. Döden förenar oss alla.

Den rosa färgen är en koppling till det tidigare rosa ljuset från lysrör som fanns i gamla biblioteket. Man måste interagera fysiskt med objektet, röra sig runt det, bli delaktig med sin kropp för att dödskallen ska få rätt proportioner.

Lina Selander

LED-teknik: LPFLEX