• KONCEPTET FÖR ETT LYCKAT PROJEKT

 Varje projekt är unikt. Oavsett om det handlar om en skylt till den lilla exklusiva restaurangen eller om det rör en global implementation av ett skyltprogram måste varje steg i processen utföras med perfektion för att bli framgångsrikt.

Vårt framgångsrecept kallas Access och är vår noga utarbetade process som säkerställer att dina förväntningar på oss överträffas.

Varje gång.

RÅDGIVNING

Konkurrensen på samtliga marknader ökar hela tiden. Om det handlar om produkter eller tjänster spelar ingen roll. Behovet av att synas intensifieras.

Utvecklingen inom skyltning och visuell kommunikation går också allt snabbare. Tekniken utvecklas i rekordfart och nya sätt att lyfta fram varumärken och budskap dyker hela tiden upp.

Därför är en av våra viktigaste tjänster rådgivning. Med utgångspunkt i en gemensam varumärkesanalys lägger vi upp ambitionen för ert företag. Till vårt förfogande har vi vår ständigt uppdaterade omvärldsanalys, där konkurrenter och teknisk utveckling finns med. Vi kan tillsammans identifiera de utmaningar som väntar och se till att omfattningen av uppdraget svarar på de behov som ni har.

DESIGN

Utifrån er redan etablerade varumärkesmanual eller med nya idéer skapar vi förslag för design och formgivning. Vi kan också gemensamt skapa det koncept som över tid kan lägga fast hur designen ska se ut, om skyltningen eller den visuella kommunikationen ska gälla för flera produktioner och placeringar.

I detta skede förslår vi också konkret hur designen tekniskt ska konstrueras för att fungera optimalt i den miljö som gäller, samt att alla aspekter kring funktion och säkerhet är säkrade.

LÖSNING

Med väl upplagd projektplan säkerställer vi att genomförandet går enligt plan. Offerter, leasing eller ramavtal levereras enligt överenskommelse. Vi har en hög flexibilitet och kan anpassa processer efter er situation om behovet uppstår. Det kan handla om såväl kortare tidsplaner som utökad omfattning av projektet.

De affärsförslag och lösningar som vi presenterar har ett prioriterat syfte med en hög return of investment. God planering och logistik i projektet är en nyckel för detta.

Vi har också ett etablerat program för effektivt underhåll som dels ser till den långsiktiga funktionen av skyltning och kommunikation, men även ser till säkerheten över tid.

GENOMFÖRANDE

En effektivt fungerande projektledning ger oss gemensam översikt under hela projektets gång, och vi kan hålla nära kontakt då de avgörande besluten bör fattas.

Produktion, installation och den logistik som krävs för ett effektivt genomförande sköts från vår sida i en transparent process för att ni som kund alltid ska ha access till den information ni önskar.

I vårt informationssystem får ni hela tiden löpande information om var i processen vi befinner oss, och när montage, test och slutleverans kan ske. Vår projektledning är också en tillgång om ändringar ska ske, eller om ytterligare beställningar ska göras.

SUPPORT

FocusNeo är idag erkända för en väl fungerande kundsupport. Det är en del av processen som vi prioriterar, dels för att se till att den skyltning och visuell kommunikation som vi levererar fungerar perfekt över tid, men även för att säkerställa att skyltningen håller den ekonomiska kalkylen år efter år.

I vår digitala service får ni tillgång till våra molntjänster där vi har lagt upp all den information som ni som kund kan behöva under utveckling och installation, men även under kommande år då funktion och säkerhet löpande ska underhållas.

För att ni ska veta vad som erbjuds, och kunna välja omfattning av support, lägger vi alltid fram konkreta service- och underhållsavtal där alla delar i supporten specificeras.

Vår arbetsmetod täcker alla delar i processen och säkerställer att vi erbjuder er rätt lösning. Med ständig innovation, nära engagemang och gedigen kunskap kan vi dessutom garantera att ni får ett resultat som stärker ert varumärke över tid.