• 7 nycklar som visar hur wayfinding kan utveckla fastigheter

Rätt utformad wayfinding kan skapa ett enormt mervärde för både besökare och hyresgäster i er fastighet. Skyltning för wayfinding hjälper besökare orientera sig och att ta sig fram till rätt plats, vilket dessutom ökar sannolikheten för återkommande besökare och ökade intäkter. Med rätt utformning hjälper wayfinding även till att skapa en enhetlighet för ert varumärke. Baserat på vår erfarenhet finns det några nycklar till framgång om man vill få ut så mycket som möjligt av ett wayfindingsystem.

Din fastighet är inte en enslig ö

Det är viktigt att inse att en fastighet måste hanteras som en del av något större. Andra publika system för orientering och navigering påverkar utformningen av wayfindingen inom din aktuella fastighet. Ta till exempel en titt på hur kollektivtrafiken i din stad hänvisar till fastighetsnamn, kvarter, publika platser, transportnav eller landmärken på din fastighet. Kopplingen till angränsande omgivning är mycket viktig för att skapa en helhetsupplevelse.

Utgå från besökarens resa

Du som fastighetsägare eller fastighetsutvecklare känner din fastighet utan och innan, men när man utvecklar wayfinding är det viktigt att vända på steken och titta på fastigheten utifrån ett besökarperspektiv. Wayfinding måste primärt skapas med den enskilde besökaren som utgångspunkt. Såväl boende som hyresgäster kommer efter ett tag att vara hemmastadda i området, men förstagångsbesökaren kommer vara den som allra främst nyttjar wayfindingen.

Prioritera viktiga punkter som adresser eller entréer

För en besökare med bara en adress på en karta i handen är det kritiskt att kunna orientera sig rätt. Entréer eller ingångar med tydliga nummer, bokstäver, färger eller symboler hjälper besökaren och skapar en omedelbar igenkänningseffekt, vilket höjer besöksupplevelsen.

Enkelhet är nyckeln

Att skapa bra wayfinding kräver enkelhet. Skyltningen skall endast innehålla så mycket information som är nödvändig för att kunna navigera från plats till plats med så få tecken som möjligt. Varje skylt skall endast innehålla relevant information, förmedlad så tydligt som möjligt och vara lätt att läsa och förstå.

Så jobbar vi med inkluderande wayfinding på Köpings Bad och Sport

Wayfinding skall förmedla ert varumärke

Din fastighet har ett varumärke som återspeglas i ditt marknadsmaterial, såsom t ex på hemsidan och i broschyrer. Till varumärket hör den grafiska profilen med logotyper och noga utvalda färger och typsnitt. När detta material skall appliceras i en byggd miljö uppstår dock ytterligare faktorer att ta hänsyn till, såsom till exempel läsbarhet, betraktelseavstånd, material, ljussättning och symboler. Därtill kommer även funktionalitet och säkerhetsaspekter för tillgänglighetsanpassning. Det är viktigt att komplettera ert marknadsmaterial så att det även fungerar på lång sikt i er utemiljö.

Tänk på underhållet

Fastigheter utvecklas och kommer att byta både hyresgäster och besökare under de kommande åren. Dessutom står produkter för wayfinding, som till exempel orienteringstavlor, pyloner och ljusskyltar, ofta i miljöer som är utsatta för väder och vind under lång tid. Ett välutformat wayfindingprogram bör därför innehålla tekniska lösningar som är enkla att byta ut och att reparera eller renovera när behovet uppstår.

Stockholmsmässan pylonskylt

Anlita en expert inom wayfinding

Arkitekter och designbyråer fokuserar gärna på det som de är allra bäst på – att skapa unika byggnader eller områden med förutsättningar att attrahera just rätt målgrupp till fastigheten. Som experter på wayfinding och skyltning arbetar vi tillsammans med både arkitekter och designbyråer för att skapa en attraktiv och tillgänglig upplevelse som ger återkommande besökare.

Vi har lång erfarenhet och har utvecklat wayfindinglösningar tillsammans med stora fastighetsutvecklare som t ex NCC och Fabegé. Kontakta oss på FocusNeo så berättar vi mer om våra principer och hur vi tillämpar wayfinding för att skapa unika besöksupplevelser.

Magnus Huusko

Affärsområdeschef Wayfinding

NEO TALKS  SKAPA EN VÄLKOMNANDE MILJÖ MED INKLUDERANDE WAYFINDING  Hämta filmen
Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo

Head of Marketing

+46 8 681 68 34

lars.lindberg@focusneo.se

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo med flera års erfarenhet av varumärkesprofilering för företag och fastigheter.