fasadskylt DICE glasfasad

3 tips om du vill sätta en skylt på glasfasad

Att montera en skylt på glasfasad ställer andra krav på utformning och teknik än vad en traditionell fasadskylt gör. Det finns några ytterligare aspekter att ta hänsyn till och rätt utförd kan exponeringen bli minst lika tydlig som en vanlig ljusskylt och dessutom ge en slående effekt på kontoret. Här ger vi på FocusNeo några tips om vad som är värt att tänka på vid montering av skyltar på glasfasader.
Idag byggs allt fler fastigheter med glasade fasader och många arbetsplatser får väggar som enbart består av glas. Invändigt ger en glasad fasad ett luftigt intryck med mycket ljus, vilket skapar en modern och trivsam arbetsmiljö, men för de företag som vill profilera sig och exponera sig mot trafik och förbipasserande kan en glasad fasad innebära en utmaning. Normalt sett monteras fasadskyltar på en fast vägg, men med modern teknik utförd på rätt sätt kan en skylt på glasfasad skapa en lika tydlig exponering som en traditionell fasadskylt.

När det svenska spelutvecklingsbolaget DICE flyttade in i sina nya lokaler i kvarteret Fatburen i Stockholm, hjälpte vi på Focus dem med att bland annat montera nya skyltar placerade invändigt på deras våningsplan ut mot Södermalmsallén. DICE nya huvudkontor inryms i en nyrenoverad fastighet, vilken endast har en glasad fasad och man sökte en lösning för att öka exponeringen och profileringen av kontoret ut mot gatan.

Focus tog fram en lösning för DICE som bygger på vita fristående bokstäver och som tydligt lyfter fram logotypen bakom glaset. De stora vita bokstäverna är försedda med energisnåla lysdioder som väcker uppmärksamhet på dagen och lyser ännu tydligare efter mörkrets inbrott.

På Focus är vi glada över uppdraget och tycker att resultatet är lysande(!). Även till Åhléns och restaurang Luzette har vi gjort skyltar som placerats bakom glas, men i deras fall var det bakom skyltfönster som ligger i marknivå. Längre ned i inlägget delar vi med oss av några tips att tänka på om du vill montera din skylt på glasfasad.

3 tips för att sätta upp skylt på glasfasad

  1. Krävs bygglov? Bygglov för skyltar som vänder sig mot offentlig plats kräver i vanliga fall bygglov och även en skylt som sitter bakom en glasad fasad kan vara bygglovspliktig. Du bör därför kontrollera med stadsbyggnadskontoret vad som gäller för montering av skyltar i just din kommun. Fastigheten kan även ha ett skyltprogram som styr hur skyltar får monteras på just din fastighet.
  2. Extra uppmärksamhet är bra men inte alltid bra. Blinkande eller rörliga skyltar kan störa trafiksäkerheten på platsen och därför är många kommuner mycket restriktiva till denna typ av skyltar.
  3. Tänk på baksidan! Baksidan av skylten kommer med stor sannolikhet vara synlig från insidan av kontoret, vilket kräver att skylten har en bättre finish så att den ser bra ut även inifrån kontoret eller butiken. Belysning in mot kontoret kan upplevas störande av personalen som arbetar där. Vi rekommenderar även att kablage monteras på ett sådant sätt att det inte kan skadas vid t ex städning.

Alternativ till glasfasadskyltning

Känns det för komplicerat att montera en skylt på en glasfasad finns andra sätt att synliggöra ditt företag på. Fristående skyltning är ett sådant exempel.

Skyltmaster

Skyltmaster gör att varumärket syns på långt håll och den här typen av skyltning används framför allt vid stora motortrafikleder. Skylten består ofta av en ljuslåda med LED-belysning och förses med en spännduksfront som visar logotypen eller ett annat valt motiv. Stolpen är en bärande stålkonstruktion som ger skyltmasten längsta möjliga livslängd.

Pyloner

Pylonskyltar är ett enkelt sätt att dra uppmärksamhet till företaget. Pyloner är robusta skyltar som ofta tillverkas av stål och aluminium och belyses med hjälp av LED-teknik. En pylonskylt är ett bra alternativ till en skylt på en glasfasad och placeras med fördel vid kontorsentréer eller företagsparker för att exponera varumärket.

Låt FocusNeo hjälpa ditt företag att synas

Vi på Focus har hjälpt många kunder med skyltar och profilering på glasfasader. Ta gärna en titt på hur vi tidigare hjälpt försäkringsbolaget Skandia med uppsättning av skyltar på glasfasad. Om ni vill ha fler tips på hur ni kan öka er synlighet eller hjälp med ert skyltprojekt, boka ett möte med oss redan idag!